Rozmiar: 15909 bajtów

- 545 -

1347 [początek roku]

Andrzej, oficjał wrocławski, zatwierdza dokument rady miasta Strzelina z 1346 r. (por. nr 399) w sprawie kupna 10 grzywien czynszu i przekazania ich na rzecz szpitala w Strzelinie.

Regest: F. X. Görlich, Geschichte der Stadt Strehlen, Strzelin 1853, s. 41.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów