Rozmiar: 15909 bajtów

- 547 -

1347

Bracia von Glubocz nabywaj± wiele łanów ziemi w Starkówku k. Bystrzycy Kłodzkiej.

Regest: Geschichtsquell. d. Graf. Glatz VI, s. 5, nr 18.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów