Rozmiar: 15909 bajtów

- 548 -

1347

Henryk i Mikołaj zwani Slanz, mieszczanie wrocławscy, sprzedali za 70 grzywien Tilonowi, pisarzowi z Wrocławia-Leśnicy, swój młyn nad rzeką Leśnicą k. Środy Śląskiej wraz z przynależnościami i urządzeniami wodnymi na pograniczu Marszowic k. Środy Śląskiej.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135 B, nr 96, Beitrage zur Geschichte von Lissa, s. 4.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów