Rozmiar: 15909 bajtów

- 549 -

1347

Jeckil Libusch i je.o bracia Paweł i Szymon przyrzekli uwolnić Mikołaja Smoczil ad należności 25 grzywien.

Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, Nachtrag 136 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów