Rozmiar: 15909 bajtów

- 550 -

1347

Dokument Przecława, biskupa wrocławskiego, w sprawie nowej fundacji szpitala w Prausnitz.

Regest: AP Wrocław, Archiwum m. Wrocławia, syg. D 35, s. 121, nr 35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów