Rozmiar: 15909 bajtów

- 551 -

1347 Zgorzelec

Jan von Zomirvelt (Johannes), gwardian klasztoru [franciszkańskiego] w Zgorzelcu, stwierdza, że w podzięce za wyświadczone dobrodziejstwa przez niejakiego Mikołaja (Nikolaus) i jego żonę Juttę (Jutta) będzie codziennie odprawiał za nich mszę przy ołtarzu Św. Krzyża.

Regest: Monumenta Germaniae Franciscana Urkb., wyd. O. F. M. Reisch, Düsseldorf 1919, I, s. 52, nr 169.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów