Rozmiar: 15909 bajtów

- 693 -

1348, 13 I

in octava Epyphanie

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) stwierdzają, że Katarzyna, wdowa po rajcy miasta Wrocławia Konradzie Rennerze, ofiarowała klasztorowi św. Klary 12 1/2 grzywny rocznego czynszu z uwagi na dwie swoje córki, Klarę i Elżbietę, zakonnice w tym klasztorze.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 23, Antiquarius, s. 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów