Rozmiar: 15909 bajtów

- 696 -

1348, 25 I, Wrocław

Conversio s. Pauli

Mikołaj opat i konwent św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus) sprzedali braciom Zygfrydowi i Mikołajowi (Syffrid, Nicolaus) zwanym von Rukseindorf cło dziesięciotygodniowe w Rokitnicy k. Złotoryi (Röchlitz) lub Złotoryi (Goldberg) za 8 grzywien, które klasztor przeznaczył na nabycie Jerzmanowa k. Wrocławia (Hermannsdorf).

Świadkowie: Syndyk i kantor Jan, Piotr Schoneich, proboszcz, Jan Schönhals, kapelan, Jan Pastoricz.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 32.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów