Rozmiar: 15909 bajtów

- 697 -

1348, 26 I, Świdnica (Svidnicz)

VII Kal. Februari

Jan, syn Jana z Żaliny, kleryk magdeburski i notariusz publiczny (Johannes ... de Magnasalina .. Magdeburgensis), stwierdza, że w jego obecności Jan, proboszcz z Nicolaivilla (Joannes), nabył od rajców świdnickich (Svidnicenses) mianowicie: Jakuba Zacharia (Jacobus), Jana Brasiatorem (Joannes), Piotra Kynsberg (Petrus), Piotra z Ziębic (Petrus de Munstirberg) i Piotra z Dzierżoniowa (Petrus de Rychinbach) roczny czynsz z miasta Świdnicy (Svidnicz) w wysokości 10 grzywien w złocie. Po śmierci Jana (Joannes) rajcy mieli ufundować ołtarz i płacić na jego utrzymanie 10 grzywien czynszu. Egzekutorami tego testamentu mianuje Jan (Joannes) Staska (Stasko), proboszcza w Clebanorvico, i Wilgo (Wylgo) Schrammona z Roztoki k. Jawora (Schrammonis de Rodestok).

Transumpt: z 1660 15 X, AA Wrocław, Dok. parafii w Świdnicy, nr 18.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów