Rozmiar: 15909 bajtów

- 699 -

1348, 7 II, Świdnica (Sweidnicz)

fer. V infra octavas Purifikationis Mariae Virginis

Fragment dokumentu nieznanego władcy (przypuszczalnie Bolka II, księcia świdnickiego) dla klasztoru kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu.

Świadkowie: Kekilo z Czernicy k. Jawora (Cirna), Ulricus Schoph, Heynaczco z Dzierżoniowa (Reichinbach), Jungeling i Wernnkint, bracia z Czernicy k. Jawora (Cirna), Konrad, syn Magnusa (Conradus ... Magnus z Czernicy k. Jawora (Cirna), Kunczilinus, prokurator wystawcy.


Fotokopia: fragment dokumentu, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, syg. 41 66/II, s. 70 v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów