Rozmiar: 15909 bajtów

- 700 -

1348, 9 II

die beate Apoloniae Virginis

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) sprzedają Katarzynie i Annie, córkom Jana Krodir, 4 grzywny rocznego czynszu.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego syg. 23, Antiquarius, s. 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów