Rozmiar: 15909 bajtów

- 701 -

1348, l0 II, Legnica

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, zatwierdza jako lenno, nadaną przez rycerza Stefana z Prochowic k. Legnicy swojemu synowi Mersau, posiadłość w Prochowicach.

Regest: Z. f. G. Schl. VI, s. 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów