Rozmiar: 15909 bajtów

- 704 -

1348. 23 II

Biskup wrocławski Przecław zatwierdza podział dochodów parafialnych między proboszcza kościoła parafialnego w Strzelinie a tamtejsze klaryski.

Regest: F. X. Görlich, Geschichte d. Stadt Strehlen, Wrocław 1853, s. 32.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów