Rozmiar: 15909 bajtów

- 705 -

1348. 28 II, Syców (Wartemberg)

fer. IV post festum Mathie

Konrad, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus dux Zlezie et dominus Olsnicensis), stwierdza, że Jan de Lochavv (Johannes) sprzedał rybnik koło młyna zwanego Mittelmöl k. Sycowa (Wartemberg) Herthelinowi, mieszczaninowi sycowskiemu (Herthelinus ... Wartemberg), ze wszystkimi prawami. Książę aprobuje tę sprzedaż.

Świadkowie: Friczco de Grodis, Mikołaj Provinciali (Nicolaus), Ubisco Lizevviz, Filip z Sokołowic k. Oleśnicy (Philippus de Sokolow), Hanco Lis. Dokument sporządził Marcin (Martinus), notariusz książęcy.


Druk: Siles. rer. script. III, s. 114, nr 119.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów