Rozmiar: 15909 bajtów

- 712 -

1348, 19 III

XIV Kal. Aprilis

Karol IV, król czeski (Carolus ... Kaiser und König in Bohaimb), nadaje zakonowi rycerskiemu joannitów przywilej, na którego podstawie tenże zakon może na terenie księstwa wrocławskiego i miasta Wrocławia kupować posiadłości i czynsze.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 95, Commende Corporis Christi, s. 1 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów