Rozmiar: 15909 bajtów

- 713 -

1348, 22 III, Praga

indictione prima XI Kal. Aprilis

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), na prośbę miasta Wrocławia (Wratislauia), zatwierdza wszystkie przywileje i wolności nadane mu przez książąt śląskich oraz jego ojca Jana (Johannes Boemie rex) i przyrzeka w przyszłości przyłączyć do miasta wszystkie nabytki i wraz z nim włączyć je do Korony Czeskiej (Regnum Boemie). Przyrzeka również zachować wszystkie dochody należące do księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis). Uchyla wszystkie swoje postanowienia i swoich następców godzące w przywileje miasta.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dok. m. Wrocławia, syg. 1348, 22 III.
Druk: Bresl. Urkb., s. 172, nr 190.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów