Rozmiar: 15909 bajtów

- 715 -

1348, 27 III, Wrocław

Fer. V post festum Anunciacionis Mariae Virginis

Konwent krzyżowców św. Macieja we Wrocławiu aprobuje układ między krzyżowcami wrocławskimi a radą miasta Świdnicy w sprawie opieki jej nad szpitalem św. Michała w Świdnicy z 1347, 16 XI (por. nr 659).

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 98, Rep. d. schweidn. Stadt Archiv II-III, s. 457, nr 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów