Rozmiar: 15909 bajtów

- 717 -

1348, 31 III, Wrocław (Wrat[islavia])

fer. II post festum Annunciacionis Marie

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus dux Zlecie et dominus Olsniczensis), stwierdza, że w jego obecności Jakub z Bukowiny Sycowskiej (Jacobus de Bokowyn) sprzedał Gerhardowi de Werde (Gerhardus) 1 łan ziemi z posesją nazywaną Howereyde we wsi Bukowina Sycowska (Bokewyn) ze wszystkimi prawami. Sprzedaż tę wystawca zatwierdza.

Świadkowie: Poppo de Hugwicz, Friczco de Grodis, Spritico de sta Dorothea, Szymon Roraw (Simonus), Pacusco de Sczilsdorf. Dokument sporządził Marcin (Martinus), notariusz książęcy.


Druk: Siles. rer. script. III, s. 110, nr 111.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów