Rozmiar: 15909 bajtów

- 720 -

1348, 7 IV, Praga (Praga)

indictione prima VII. Id. Aprilis

Karol IV, król czeski (Karolus quartus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), inkorporuje do Korony Czeskiej Śląsk (Slezie) i Górne Łuźyce (marchia Budissinensis et Gorlicensis).

Świadkowie: Gerlacus, arcybiskup moguncki i archikanclerz (Moguntinensis), książęta: Rudolf Starszy, arcymarszałek (Rudolfus Senior), Rudolf Młodszy, książę saski (Rudolfus Junior), Fryderyk de Teck (Fridericus), komesi - Jan, burgrabia norymberski (Johannes Nurembergensis), Ulricus, landgraf luksemburski (Lucemburgensis), Fryderyk de Orlamunde Fridricus), Ulricus de Helfinstein i Rudolf de Wertheim (Rudolfus), rycerze - Piotr de Hewy (Petrus), Crafto de Hoenloch, Gotfridus de Bruneck, Ebirhardus i Fryderyk de Walse (Fridricus), Eglolfus de Freyberg i Burghardus de Elrbach.


Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 8, nr 4.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów