Rozmiar: 15909 bajtów

- 721 -

1348, 7 IV, Praga (Praga)

Indictione prima VII Id. ApriIis Regnorum nostrorum anno secundo

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), potwierdza na prośbę biskupa praskiego (Pragensis), ołomunieckiego (Olomucensis), wrocławskiego (Wratislauiensis), litomyskiego (Luthomuschelensis), Jana, księcia Karyntii (Johannes Karinthie), Mikołaja opawskiego (Nicolaus dux Oppauie et Ratyborie) i panów duchownych i świeckich królestwa czeskiego (Regnum Boemie) dokument cesarza Fryderyka II (Fridericus Romanorum Imperator) z 1212, 26 IX (por. R. z. schl. Gesch., nr 153) odnośnie praw i przywilejów Korony Czeskiej (Regnum Boemie).

Świadkowie: Gerlacus, arcybiskup moguncki i archikanclerz (Moguntinensis), książęta - Rudolf Starszy saski, marszałek (Rudolphus Senior dux Saxonie), Rudolf Młodszy saski (Rudolphus Junior dux Saxonie), Fryderyk de Deck (Fridricus), Jan, burgrabia norymberski (Joannes Nurembergensis), Ulricus, landgraf luksemburski (Lynckemberg), Fryderyk de Orlemund (Fridericus), Ulricus de Helffenstain i Rudolf de Wertheim (Rudolphus), komesi - Piotr de Hewy (Petrus), Craft de Hoenloch, Gotfridus de Pruneck, Eberhardus de Waltse, Fryderyk de Waltse (Fridericus), Eglof de Friberg i Burchardus de Elrbach.


Druk: CDM VII, s. 555, nr 769.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów