Rozmiar: 15909 bajtów

- 722 -

1348, 7 IV, Praga (Praga)

indictione prima VII Id. Aprilis Regnorum nostrorum anno secundo

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), potwierdza dokument cesarza Rudolfa I (Rudolphus Romanorum rex) dla Wacława II, króla czeskiego (Wenceslaus Boemie rex), z 1290, 22 VII (por. R. z. schl. Gesch., nr 2147), w którym przekazuje księstwo wrocławskie (Wratislaviensis).

Druk: Archiwum Coronae Regni Bohemiae II, s. 55-56, nr 57.
Regest: RBM V, 1, s. 168, nr 333.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów