Rozmiar: 15909 bajtów

- 726 -

1348, 9 IV, Legnica (Legnicz)

an der Metewoche vor dem Palmetage

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczlaw ... Herczoge in Slezien unde Herre czu Legnicz), potwierdza miastu Złotoryi (Goltberge) prawo magdeburskie i pozwala na korzystanie z pouczeń prawnych Legnicy (Legnicz) lub Wrocławia (Breslaw).

Druk: Bresl. Urkb., s. 173, nr 191.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów