Rozmiar: 15909 bajtów

- 735 -

1348, 25 IV, Praga (Praga)

in die beati Marci Evangeliste Regnorum nostrorum anno secundo

Karol IV, król czeski (Carolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), podaje do wiadomości mieszkańców Kłodzka (Glacensis) postanowienia zjazdu feudałów czeskich i morawskich w Pradze (Boemia quam Moravia Praga) w sprawie solidarnego ścigania przestępców i szczegółowo określone kary za nieprzestrzeganie tych postanowień. Ponadto zakazuje warzenia piwa w karczmach królewskich, w których ma się sprzedawać ten napój sprowadzony z miast.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtquell. I, s. 91.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów