Rozmiar: 15909 bajtów

- 736 -

1348, 25 IV, Świdnica

am Marcus d. Evangelisten Tag

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy, postanawia, że w wypadku wniesienia do niego przez kogokolwiek skargi na radę miejską Świdnicy lub mieszczanina świdnickiego, oskarżeni będą mieli prawo przedstawienia księciu swoich racji.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 98, Rep. d. schweidnitzer Archiv s. 246, nr 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów