Rozmiar: 15909 bajtów

- 739 -

1348, 8 V, Legnica

VIII Id. Mai

Przecław, biskup wrocławski (Prezlaus episcopus Wratislaviensis), potwierdza kontrakt z 1348, 21 V między Fritzkiem de Owe (Fritzco) a klasztorem magdalenek w Szprotawie (Sprotavia) w sprawie 7 grzywien dochodu (por. nr 732).

Regest: AP Wrocław, Rep. 120, nr 57.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów