Rozmiar: 15909 bajtów

- 738 -

1348, 8 V, Świdnica (Swydnicz)

an sente Stenczlaus tak

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke .. Herczoge von Slesien Herre von Furstinberg unde czur Swydnicz), stwierdza, że Heynich ze Świn k. Jawora (Swyne) sprzedał Cunczowi Norich (Cunczen) i wójtowi Hertilowi (Hertil) - mieszczanom chojnowskim (Hayn), pół wójtostwa w Chojnowie (Hayn), 21 ław chlebowych i młyn w Wolbromku k. Jawora (Walcheymsdorf).

Regest: Z. f. G. Schl. LIX, s. 154.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów