Rozmiar: 15909 bajtów

- 744 -

1348, 25 V, Szprotawa (Sprotavia)

in crastino beati Johannis Baptiste

Henryk V, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Heinricus dux Slesie et dominus Glogovie et Sagani), funduje w Szprotawie (Sprotavia) ołtarz ku czci Bożego Ciała, św. Andrzeja Apostoła i św. Feliksa oraz nadaje 6 grzywien czynszu w Iławie k. Szprotawy (Ylavia), a mianowicie: z folwarku (allodium) będącym kiedyś własnością Frizcona de Owe i młyna nad Bobrem (Bobir). W zamian za to mają się odprawiać msze w rocznicę śmierci rodziców, w rocznicę jego śmierci i jego żony.

Regest: AP Wrocław, Rep. 120, nr 58.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów