Rozmiar: 15909 bajtów

- 748 -

1348, 3 VI, Świdnica (Swidnitz)

an denen nehesten Dinstage vor Phingsten

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko Herczoge von Slezien Herrn von Furstinberg unde czu der Schidnicz), na prośbę miasta Jeleniej Góry (Hirsberg) postanawia, że w okolicy tego miasta nikt nie ma prawa zajmować się wyrobem i sprzedażą sukna, soli, słodu, prowadzić karczmy oraz uprawiać innych rzemiosł. Przekroczenie ma być karane grzywną w wysokości 10 grzywien na rzecz księcia.

Świadkowie: Hurtman von Ronow, Pekel z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Vlrich Reynczk, bracia Schaff, Cunat von Czedlicz, Rudeger z Kopaliny [?] k. Opola (Wiltberg), marszałek książęcy, Piotr con Czedelicz (Peter), pisarz krajowy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, Dep. Hirschberg nr 9.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów