Rozmiar: 15909 bajtów

- 758 -

1348, 17 VI, Złotoryja

Dienstag nach d. h. Dreifaltigkeit

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, nadaje mieszczanom Złotoryi prawo, że każdej wdowie z dziećmi należy się trzecia część spadku oraz taka sama część najmłodszemu dziecku, jeżeli zaś ktoś w obu tych sprawach chciałby zwrócić się do sądu książęcego, to wójt miejski powinien o tym powiadomić ławników, a sędzia z kolei wójta o decyzji.

Świadkowie: Stefan z Prochowic k. Legnicy, Jeske Vanzevoy, Paweł Kurdebok, Dirsce, Petz Schirmes, Stefan Trache, proboszcz Mikołaj z Czerwonego Kościoła k. Legnicy, pisarz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 34, Dep. Goldberg.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów