Rozmiar: 15909 bajtów

- 773 -

1348, 13 VII, Praga (Praga)

in der ersten indicio und in dem dritten Ydus des heumonden in dem andern jare unser reiche

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romischer Konig ... und Konig zu Behemen), przyrzeka wszystkim mieszczanom, sołtysom i rycerzom ziemi kłodzkiej (Glatcz), poszkodowanym przez wrogów zrekompensować wszystkie szkody, zezwalając im na przywłaszczanie sobie wszystkich zdobytych na nich łupów.

Druk: Bretholz, Geschichtsquell. VI, 2, s. 5-6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów