Rozmiar: 15909 bajtów

- 779 -

1348, 16 VIII, Głogów (Glog[ovia])

in crastino Assumptionis sancte Marie

Otto de Lobel, prepozyt, Ermbertus, kustosz, Henryk z Torunia (Henricus de Thorun), Piotr de Petersdorf (Petrus), Imramus, proboszcz Withcho - kanonicy, w imieniu kolegiaty głogowskiej (Glogouiensis) odstępują młyn położony w Krzydłowicach k. Głogowa (Cridlouicz), który popularnie nazywa się Sbrencz, Jescowi (Jesco), właścicielowi Krzydłowic k. Głogowa (Cridlouicz), zaś Jesco i jego następcy mają płacić na rzecz kapituły pół kopy groszy czynszu.

Świadkowie: Janko, vicearchidiakan głogowski (Glog[oviensis)), Tylco de M[e]rczlin, Bertholdus de Debyn - proboszczowie, Piotr de Nosticz, Sydelmannus - altarzyści kościoła pod wezwaniem N. Marii Panny w Głogowie (Glogovia), Adam, notariusz kapitulny.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 76, nr 65.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów