Rozmiar: 15909 bajtów

- 784 -

1348, 24 VIII, Freudenthal

in die beati Bartholomei

Mikołaj II, książę opawsko-raciborski, nadaje Janowi Bruxerowi (Bruxer) między innymi sądownictwo w mieście Gesenke k. zamku Furstenwalde [dziś Czechosłowacja].

Regest: CDS XX, s. 40, nr 102.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów