Rozmiar: 15909 bajtów

- 785 -

1348, 28 VIII, Żagań (Zagan)

proxima fer. V ante festum Decollacionis sancti Johannis Baptiste

Henryk V, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Henricus dux Slezie dominus Glogoviensis et Zaganensis), funduje ołtarz w kościele klasztornym pod wezwaniem N. Marii Panny w Żaganiu (Zagan) ku czci N. Marii Panny, Św. Jana Ewangelisty oraz Św. Jana Chrzciciela i przeznacza na ten cel 6 grzywien dochodu z 6 kramów mięsnych w Żaganiu (Zagan). Oprócz tego daje grzywny czynszu z Kożuchowa (Wrienstat), 1 wiardunek ze wsi Seghardisdorf i 1 wiardunek z młyna w Zatoniu Zielonogórskim (Gunthersdorf).

Świadkowie: Friczko de Burn, Jan i Henryk z Kietłowa k. Góry (Johannes et Henricus de Ketelicz), Jan Kelbechin (Johannes), Jan z Osieka Łużyckiego (Johannes de Warnungisdorf), Jan (Johannes), protonotariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 116, nr 84.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów