Rozmiar: 15909 bajtów

- 791 -

1348, 5 IX, Wrocław (Wracz[lavia])

fer. VI proxima ante Nativitatem beate Marie

Konrad de Valkinhain, starosta wrocławski (Conradus ... Wracz[laviensis]), stwierdza zakończenie sporu o posiadłość Dobrzykowice Wrocławskie (Wustindorf) między Janem de Sulcz (Johannes) i Peczconem z Makowic k. Świdnicy (Peczco de Svenkinvelt) a Henrykiem zwanym Colewicz, mistrzem krzyżowców we Wrocławiu (Henricus ... Wracz[lavia]). Wieś ta przyznana została szpitalnikom.

Świadkowie: Schibechinus de Czeczow, rycerz, Fryderyk zwany Sulcz (Fridericus), Henryk z Makowic k. Świdnicy (Henricus de Swenkinvelt), Henryk zwany Cracow (Henricus), Mikołaj z Żytna k. Trzebnicy (Nycolaus de Sittin), Mikołaj z Nysy (Nycolaus de Nysa), Thilo, pisarz, Konrad Waczinrode (Conradus), mieszczanin z Wrocławia (Wracz[lavia]), Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 153.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów