Rozmiar: 15909 bajtów

- 797 -

1348, 21 IX

Powołanie m. in. dziekana wrocławskiego na konserwatora klasztoru w Zderaz k. Pragi.

Regest: Z. F. G. Schl. XXV, s. 300.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów