Rozmiar: 15909 bajtów

- 801 -

1348, 29 IX, Świdnica (Swidnicz)

an sante Michels tak des Arczengels

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herzoge von Slezien Herre von Furstemberg und czur Swidnicz), stwierdza, że Wenner von Panewicz sprzedal Reynczkenowi von Frankinberk (Reynczken) 1 łan należący do folwarku Kunów k. Niemczy (Konyn).

Świadkowie: Otte von Borsnicz, Hanus z Zebrzydowa k. Świdnicy (Sifridow), Hannus z Makowic k. Świdnicy (Swenkinvelt), Paczke i Mikołaj z Wrocławia-Różanki (Nickel von Rosental), Hanke z Czernicy k. Jawora (Czernicz), Cunczelinus, kanclerz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 12, nr 4.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów