Rozmiar: 15909 bajtów

- 806 -

1348, 14 X, Brzeg

fer. III ante diem beati Galli

Bolesław III, książę Śląska i pan Brzegu, oddala pretensje Berolda, zwanego ze Smogorzewa k. Namysłowa (Berold de Smogrow), do połowy zamku Stare Kolnie k. Brzegu (Koln) i innych posiadłości Witka ze Smogorzewa k. Namysława (Withco de Smogrow).

Świadkowie: Henryk von Bebirstein, Mitliste z Czernicy k. Jawora (Cirna), Haulo Zcambor, Schenko de Schonow, Hainco Engilger, Schenko de Wythowicz.


Regest: CDS IX, s. 19, nr 123.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów