Rozmiar: 15909 bajtów

- 813 -

1348, 1 XI, Brzeg (Brega)

in festo Omnium Sanctorum

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus ... dux Slezie et dominus Legnicensis ac Bregensis), nadaje Apeczce de Wandrow (Apeczko) za wierną służbę wieś Bystrzyca k. Oławy (Bystricz) ze wszystkimi prawami, wolną od wszelkich powinności z pełnym sądownictwem.

Świadkowie: Mittelist de Czrznow, Boruthe de Stacha, Mersanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Schenco de Schonow, Fryderyk de Zolcz (Fridricus), Symonus z Grodziszowa k. Oławy (Roraw) i Jan (Johannes), pisarz książęcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. CC 29.
Kopia: łac. tamże, Lib. Niger, s. 63-64.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów