Rozmiar: 15909 bajtów

- 816 -

1348,12 XI, Wrocław (Breslaw)

an der nesten Mitwochen nach sente Mertins tag

Henryk von Hugwicz (Heinrich) odstępuje zastawione mu przez księcia Mikołaja ziębickiego (Niclos von Slezien und hirre zu Monstirberg) miasto Z±bkowice ¦l±skie (Frankinstein) i klasztor kamienicki (Camencz) Karolowi IV, królowi czeskiemu (Karl Romischen konige ... und konige zu Behmen).

Druk: CDS X, s. 166, nr 209.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów