Rozmiar: 15909 bajtów

- 829 -

[1348, 24 XI] Legnica (Legnicz)

Karol, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Bohemie rex), na pro¶bę rajców wrocławskich (Wratislauienses), przywraca w miejsce dotychczasowej 32 osobowej rady miejskiej we Wrocławiu (Wratislauia), radę 8 osobow±.

Kopia: l. łac., AP Wrocław, syg. D 2, s. 110-111; 2. niem. tamże, s. 110.
Druk: Bresl. Urkb., s. 176, nr 196.

Uwaga: w sprawie daty por. Z. f. G. Schl. XVII, s. 6, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów