Rozmiar: 15909 bajtów

- 828 -

1348, 24 XI, Wrocław (Wracz[lavia])

VIII Kal. Decembris

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum Rex ... et Boemie rex), za wstawiennictwem Wacława I, księcia Śląska i pana Legnicy (Wenceslaus dux Silesiae et dominus Legnicensis), i Ottona z Dunina k. Legnicy (Otto de Donyn), kanonika wrocławskiego i kanclerza księstwa wrocławskiego (Wraczlaviensis), aprobuje sprzedaż 3 grzywien czynszu ze wsi Petirwicz przez Pascho Rmbab Schibchinowi de Czeczow (Schibchinus) i uwalnia Schibchona od powinności książęcych i biskupich, jakie był winien ze wsi Buckowvilla. Owe 3 grzywny czynszu mogą być wykupione przez króla i przez Pascho Rmbab.

Świadkowie: Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wracz[laviensis]), książęta: Rudolf, książę saski (Rudolfus dux Sacsonie), Wacław I, książę legnicki (Wenceslaus dux Legnicensis), Piotr, prepozyt wrocławski (Petrus .. Wracz[laviensis]), Jan, prepozyt kaplicy pod wezwaniem Wszystkich Świętych na zamku praskim (Johannes ... Praga), Hubardus de Altari, marszałek królewski, Cunadus de Valkinhayn, starosta wrocławski (Wracz[laviensis] i Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), kanclerz księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dok. m. Wrocławia, syg. 1348 24 XI Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów