Rozmiar: 15909 bajtów

- 834 -

1348, 30 XI, Awinion (Avinion)

II. Kal. Decembris. Anno Septimo

Papież Klemens VI (Clemens) zezwala rycerzowi (domicellus) Ramwoldowi Schaschonis (Ramwoldus) z diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis) na odbycie pielgrzymki z sześcioma wybranymi osobami do Ziemi Świętej i upoważnia wybranego spośród nich spowiednika do udzielania rozgrzeszenia.

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 521, nr 684.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów