Rozmiar: 15909 bajtów

- 838 -

1348, 6 XII, Lutomia k. Świdnicy (Luczmannsdorph, Qunzmannsdorf)

in die sancti Nicolai

Cristian i Henryk (Henricus) bracia Aczen przekazują na utrzymanie ołtarza pod wezwaniem 10 tys. męczenników oraz Katarzyny i Doroty w kościele parafialnym w Lutomi k. Świdnicy (Luczmannsdorph, Qunzmannsdorf) 1 grzywnę czynszu z sołectwa w Stoszowie k. Dzierżoniowa (Stoschendorf), ogród w Lutomi k. Świdnicy (Luczmannsdorf, Qunzmannsdorf), a także łanu ziemi w pobliżu tegoż kościoła. Jednocześnie Peczold de Beczow (Beczew) na rzecz tego ołtarza przekazuje 3 grzywny rocznego czynszu w Wyszonowicach k. Strzelina (Ruppersdorff).

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, Rep. d. schweidnitzer Archiv, s. 142, nr l.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów