Rozmiar: 15909 bajtów

- 848 -

1348, 25 XII, Awinion (Avinion)

VIII Kal. Januarii anno septimo

Papież Klemens VI (Clemens) przewiduje w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis) prebendę dla Ottona Francisci (Otto), kleryka i strażnika pieczęci Karola IV (Karolus rex).

Ekscerpt: MBV I, s. 585.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów