Rozmiar: 15909 bajtów

- 850 -

1348, 29 XII, Awinion (Avinion)

IV Kal. Januarii anno septimo

Mikołaj de Burna (Nicolaus) zwrócił się do papieża Klemensa VI (Clemens), aby przewidział prebendę dla kanonika Ottona Francisci (Otto) w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis).

Druk: MBV I, s. 585-586.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów