Rozmiar: 15909 bajtów

- 137 -

1344 - 1380

Rada miasta Gdańska zwraca się do rady miasta Wrocławia w sprawie stojącego przy wybrzeżu Helsingborg statku, na którym mieli sukno i inne towary sukiennicy i kupcy wrocławscy: Piotr Schwarze i Piotr Bayer.

Regest: Z. f. G. Schl. 17, s. 28.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów