Rozmiar: 15909 bajtów

- 138 -

1344

Bolesław III, książę Śląska i pan Brzegu, sprzedał komturowi joannitów w Oleśnicy Małej k. Oławy Knechtowi von Hugwitz prawa książęce do wszelkich świadczeń oraz wyższego i niższego sądownictwa we wsi Częstocice k. Oławy.

Świadkowie: Jan Knuwir (Johannes), Merzanus z Pogorzeli k. Brzegu (Merzanus de Pogrella), Piotr Kosmatke, Bertholdus Schenke, Janusz z Pogorzeli k. Brzegu (Januschius de Pogrella), Jan (Johannes), notariusz książęcy.


Regest: C. Stehr, Chronik von Klein - Oels, Wrocław 1846, s. 56.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów