Rozmiar: 15909 bajtów

- 139 -

1344

Gelfried von Haugwitz przekazał testamentem swojej żonie Jucie (Jutta) prawa do swoich posiadłości w Warzynie k. Wołowa.

Regest: Z. f. G. Schl. 61, s. 299.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów