Rozmiar: 15909 bajtów

- 140 -

1344

Henryk z Głogowa, kanonik wrocławski i proboszcz w Św. Katarzynie k. Wrocławia, przejął od krzyżowców za 1 wiardunek udzielanie sakramentów dla mieszkańców Siechnic k. Wrocławia.

Regest: Z. f. G. Schl. 46, s. 153.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów