Rozmiar: 15909 bajtów

- 142 -

1344, 1 I, Wrocław (Wrat[islauia])

in die circumcisionis Domini

Mikołaj, opat klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu, Wilhelm, przeor, Piotr, podprzeor, oraz cały konwent (Nycolaus ... abbas, Wilhelmus prior et Petrus subprior ... prope Wratislauiam) stwierdzają, że sprzedali Jakubowi (Jacobus) de Strelicz 2 grzywny rocznego czynszu za sumę 18 grzywien. Tenże Jakub (Jacobus) zapisał testamentem z kupionego czynszu 1 grzywnę na utrzymanie braci tego klasztoru, drugą mnichowi tego klasztoru Danielowi (Daniel) dożywotnio, po czym grzywna ta ma być przeznaczona na chorych klasztoru.

Świadkowie: Konrad (Conradus), były opat, Mikołaj Russo (Nycolaus), Jan (Johannes), kantor i syndyk, Jakub (Jacobus), kustosz, Piotr z Kątów Wrocławskich (Petrus de Kanth), Jan (Johannes), zajmujący się zaopatrzeniem klasztoru w żywność, Jan (Johannes), sanitariusz, Jan (Johannes), prepozyt, Henryk (Henricus), kantor, Mikołaj de Cindato (Nycolaus), Jan (Johannes), kapelan, Daniel (Danielus), strażnik.
Dwie pieczęcie: opata i konwentu.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 262.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów